Ulykke - BAR Bygge & Anlæg
Planlægning - BAR Bygge & Anlæg
Løft og arbejdsstillinger - BAR Bygge & Anlæg
Del |

Kraner, stiger og stilladser
> Kraner
> Stiger
> Stilladser, personløftere m.m.
> Planlægning
> Personlig sikkerhed
Maskiner og værktøj
> Maskiner
> Brugsanvisninger
> Motordrevet håndværktøj
> Damp, trykluft og trykflasker
> Planlægning
Støj og vibrationer
> Støj
> Helkropsvibrationer
> Hånd/arm vibrationer
Kemi og støv
> Brugsanvisninger
> De farlige stoffer
> Mulige skader
> Planlægning
> Støv
Trivsel
> Anerkendelse
> Medarbejderinddragelse
> Relationer
> Respekt og retfærdighed
> Tillid
> Trivsel og samarbejde
> Social dumping i byggebranchen
Sikkerhedsarbejdet
> Ansvar og pligter
> Arbejdsmiljøorganisationen i virksomheden
> Arbejdsmiljøroganisationen på byggepladsen
> Arbejdspladsvurdering (APV)
> Arbejdsskader
> Personlige værnemidler
> Uddannelse
> Den årlige arbejdsmiljødrøftelse
Ulykker
> Knæk kurven
> Risikovurdering
> Sikkerhedskultur
> Sikkerhedsrundering
> BS-måling
> Mønsterarbejdspladsen
> Ulykker i tal
> Ulykkesanalyse
> El-ulykker
> Årsager til ulykker
> Forebyggelsespakke
> Under hjelmene
Planlægning
> Plan for sikkerhed og sundhed - PSS
> Indretning af byggepladsen
> Arbejde i højden
> Vej og gravearbejde
> Renovering og nedrivning
> Ild, el og svejsning
> Kontorarbejdspladser
> Brug af tekniske hjælpmidler
Løft og arbejdsstillinger
> Løft og bæring
> Belastende arbejdsstillinger
> Ensidigt belastende arbejde
> Skub og træk
> Sundhed og arbejdsmiljø
> Planlægning
> Sundhedsfremme og arbejdsmiljø
Bygherre, rådgivere og projekterende
> Rådgiver og projekterende
> Arbejdsmiljøkoordinatoren
> Plan for sikkerhed og sundhed - PSS
Undervisning
> DM i arbejdsmiljø 2013
> Arbejdsmiljøprisen ved DM i Skills 2014
Samarbejde og trivsel
> Samarbejde
> Motivation og arbejdsglæde
> Konflikter
> Mobning
> Stress
> Sygefravær
> Produktivitet
> Fejl og ulykker
> Fastholdelse af medarbejdere
> Kom i gang med psykisk arbejdsmiljø
> Kom videre med psykisk arbejdsmiljø